top of page
Asian Institute of Research, Journal Publication, Journal Academics, Education Journal, Asian Institute
Asian Institute of Research, Journal Publication, Journal Academics, Education Journal, Asian Institute

Education Quarterly Reviews

ISSN 2621-5799

asia institute of research, journal of education, education journal, education quarterly reviews, education publication, education call for papers
asia institute of research, journal of education, education journal, education quarterly reviews, education publication, education call for papers
asia institute of research, journal of education, education journal, education quarterly reviews, education publication, education call for papers
asia institute of research, journal of education, education journal, education quarterly reviews, education publication, education call for papers
crossref
doi
open access

Published: 15 December 2022

Turkish Primary School Students' Knowledge, Behavior, and Awareness of "Healthy Living": Reflections on the COVID-19 Epidemic Process in the Context of Life Science Course

Mehmet Fatih Kaya, Oktay Ağır

Uşak University (Turkey), Kütahya Tavşanlı Gürağaç Primary School (Turkey)

asia institute of research, journal of education, education journal, education quarterly reviews, education publication, education call for papers
pdf download

Download Full-Text Pdf

doi

10.31014/aior.1993.05.04.653

Pages: 686-706

Keywords: Healthy Living, Health Literacy, Life Science Course, COVID-19

Abstract

This research aims to assess the impacts of the COVID-19 epidemic process on the knowledge, thoughts, actions, and awareness of primary school pupils regarding "healthy life," in accordance with the attainments of the Turkish Life Science curriculum. The research was conducted using phenomenology. Maximum variation sampling was utilized to determine the study participants. Accordingly, primary schools located in three distinct settlements (middle-upper and lower-middle socio-economic levels located in the district centre and the town connected to the district) were chosen for the 2020–2021 academic year in the Tavşanlı district of the Kütahya province of Turkey. The information was collected from 18 pupils in the primary schools' 1st, 2nd, and 3rd classes. A semi-structured interview form was utilized to collect data for the study. The dataset was analysed using the approach of descriptive analysis. According to the findings of the study, the students were aware of healthy life. In addition, it was revealed that a large percentage of student responses overlapped with the associated subjects and attainments of the Life Science courses. During the COVID-19 outbreak, students reported that their lives were affected in the areas of "academic, health, personal, and social". Concurrently, it has been determined that their lifestyles have changed in a variety of ways, as well as their attitudes and actions regarding healthy living. In this context, it may be stated that diverse subjects should be incorporated into students' in-school and extracurricular activities in order to increase their knowledge, abilities, and awareness of healthy living.

References

 1. Albayrak, K., Vural, G. & Ağar, M. (2021). Özel eğitim öğretmenlerinin Koronavirüs pandemisi döneminde uzaktan eğitime ilişkin deneyim ve görüşleri [The Experiences and Views of Special Education Teachers Towards Distance Education Throughout Coronavirus Pandemic Period]. İnönü University Journal of the Faculty of Education, 22(1), 471-499. https://doi.org/10.17679/inuefd.863029.

 2. Atay, M. (2005). Çocukluk döneminde gelişim [Development in childhood.]. Kök Publishing.

 3. Aydın, O. (2021). COVID 19 salgın sürecinin çocuklar üzerindeki etkileri [Effects of Covid 19 Pandemic on Children]. Journal of Research in Elementary Education, 1(2), 163-195. https://doi.org/10.29228/tead.11.

 4. Bahar, Z. (2010). Okul sağlığı hemşireliği [School Health Nursing]. E-Journal of Dokuz Eylul University Nursing Faculty, 3(4), 195-200.

 5. Binbaşıoğlu, C. (2003). Hayat Bilgisi öğretimi [Life Science Teaching]. Nobel Publishing.

 6. Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. A., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2013). Bilimsel araştırma yöntemleri [Scientific Research Methods]. Pegem Akademi Publishing.

 7. Canpolat, U. & Yıldırım, Y. (2020). Ortaokul öğretmenlerinin COVID-19 salgın sürecinde uzaktan eğitim deneyimlerinin incelenmesi [Examining the distance education experiences of secondary school teachers in the COVID-19 outbreak process]. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 7(1), 74-109.

 8. Çelenkoğlu, A. Z. (2019). Milli Eğitim Bakanlığı lise ve ortaokul 2018 ders müfredatlarında 'sağlıklı yaşam' kazanımlarının incelenmesi [The Investigation of Healthy Life Gainings at the 2018 Curriculum of Secondary and High School of The Ministry of Education]. [Master thesis]. Necmettin Erbakan University.

 9. Dubey, M. J., Ghosh, R., Chatterjee, S., Biswas, P., Chatterjee, S., & Dubey, S. (2020). COVID-19 and addiction. Diabetes & Metabolic Syndrome: Clinical Research & Reviews, 14(5), 817-823. https://doi.org/10.1016/j.dsx.2020.06.008.

 10. Fidan, M. (2020). COVID-19 belirsizliğinde eğitim: İlkokulda zorunlu uzaktan eğitime ilişkin öğretmen görüşleri [Education in the uncertainty of COVID 19: Teachers' views on emergency remote teaching in primary school]. Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi, 6(2), 24-43.

 11. Gewin, V. (2020). COVID-19 bekletilirken öğretimi çevrimiçi taşımak için beş ipucu [Five tips to move teaching online while COVID-19 is on hold]. Doğa, 580, 295-296.

 12. Gökel, Ö. (2020). Teknoloji bağımlılığının çeşitli yaş gruplarındaki çocuklara etkileri hakkındaki ebeveyn görüşleri [Parental opinions on the effects of technology addiction on children of various age groups]. Cyprus Turkish Journal of Psychiatry & Psychology, 2(1), 41-47. https://doi.org/10.35365/ctjpp.20.2.6.

 13. Gültekin, M. & Özenç İra, G. (2021). Hayat Bilgisi öğretiminin geleceği [The future of Life Studies teaching]. In A. Gündoğan & Z. Kılıç (Ed.) Güncel Yaklaşımlara Dayalı Etkinlik Örnekleriyle Hayat Bilgisi Öğretimi [Life Studies Teaching with Examples of Activities Based on Current Approaches] (pp. 1-26). Vizetek Publishing.

 14. Horspool, A., & Lange, C. (2012). Applying the scholarship of teaching and learning: Student perceptions, behaviours and success online and face-to-face. Assessment & Evaluation in Higher Education, 37(1),73-88.

 15. Kaya, S. (2020). Zorunlu uzaktan eğitimde karşılaşılan sorunlar: Öğretim elemanı ve öğrenci görüşleri [Problems encountered in compulsory distance education: Opinions of academicians and students]. EJERCongress 2020 Proceeding Abstracts Book.

 16. Kelly, G., Dockrell, S., & Galvin, R. (2009). Computer use in school: Its effect on posture and discomfort in schoolchildren. Work, 32(3), 321–328.

 17. Keskin, M. & Özer Kaya, D. (2020). COVID-19 sürecinde öğrencilerin web tabanlı uzaktan eğitime yönelik geri bildirimlerinin değerlendirilmesi [Evaluation of students’ feedbacks on web-based distan