top of page
Asian Institute of Research, Journal Publication, Journal Academics, Education Journal, Asian Institute
Asian Institute of Research, Journal Publication, Journal Academics, Education Journal, Asian Institute

Education Quarterly Reviews

ISSN 2621-5799

asia institute of research, journal of education, education journal, education quarterly reviews, education publication, education call for papers
asia institute of research, journal of education, education journal, education quarterly reviews, education publication, education call for papers
asia institute of research, journal of education, education journal, education quarterly reviews, education publication, education call for papers
asia institute of research, journal of education, education journal, education quarterly reviews, education publication, education call for papers
crossref
doi
open access

Published: 27 August 2021

An Analysis of Prospective Teachers’ Curriculum Literacy Levels in Terms of Various Variables

Hikmet Zelyurt

Inonu University, Turkey

asia institute of research, journal of education, education journal, education quarterly reviews, education publication, education call for papers
pdf download

Download Full-Text Pdf

doi

10.31014/aior.1993.04.03.342

Pages: 334-341

Keywords: Curriculum Literacy, Prospective Teachers, Curriculum

Abstract

This study aims to examine the curriculum literacy levels of prospective teachers in terms of various variables. The research sample consists of 469 teacher candidates, including 253 students from the 3rd grade and 216 students from the 4th grade, studying in Primary School Education, Preschool Education, Turkish Education, and Social Studies Education Departments of Inonu University Education Faculty. Curriculum Literacy Scale was used as a data collection tool in the study. In the findings of the study, it was observed that there was a significant difference in various sub-dimensions of the curriculum literacy of prospective teachers by different variables.

References

 1. Ariav, T. (1988). Growth in Teachers’ Curriculum Knowledge through the Process of Curriculum Analysis.

 2. Arslan, S., & Özpınar, İ. (2008). Öğretmen nitelikleri: İlköğretim programlarının beklentileri ve eğitim fakültelerinin kazandırdıkları. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 2(1), 38-63.

 3. Aslan, S. (2018). Ortaokul öğretmenlerinin program okuryazarlık düzeyleri. (Yüksek Lisans Tezi). www.yoktez.gov.tr adresinden ulaşılmıştır.

 4. Ball, D. L., & Cohen, D. K. (1996). Reform by the book: What is—or might be—the role of curriculum materials in teacher learning and instructional reform?. Educational Researcher, 25(9), 6-14.

 5. Carl, A. (2005). The “voice of the teacher” in curriculum development: A voice crying in the wildernes. South African Journal of Education, 25(4), 223-228.

 6. Çetinkaya, S., & Tabak, S. (2019). Öğretmen adaylarının eğitim programı okuryazarlık yeterlilikleri. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38(1), 296-309.

 7. Demeuse, M. ve Strauven, C. (2016). Eğitimde Program Geliştirme Politik Kararlardan Uygulamaya. Yusuf Budak (Çev.) Ankara: Pegem.

 8. Demirel, Ö. (2020). Eğitimde program geliştirme kuramdan uygulamaya. Ankara: Pegem

 9. Erdem, C., & Eğmir, E. (2018). Öğretmen adaylarının eğitim programı okuryazarlığı düzeyleri. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20(2), 123-138.

 10. Görgen, İ. (2019). Program Geliştirmede Temel Kavramlar. H. Şeker (Ed.), Eğitimde Program Geliştirme Kavramlar Yaklaşımlar içinde (s. 1-18). Ankara: Anı Yayıncılık.

 11. Grossman, P., & Thompson, C. (2008). Learning from curriculum materials: Scaffolds for new teachers?. Teaching and teacher education, 24(8), 2014-2026.

 12. Karagülle, S., Varkı, E., & Hekimoğlu, E. (2019). An investigation of the concept of program literacy in the context of applicability and functionality of educational programs. Eğitim Yansımaları, 3(2), 85-97.

 13. Karasar, N. (2009). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Nobel Akademi.

 14. Kurudayıoğlu, M., & Tüzel, M. S. (2010). 21. yüzyıl okuryazarlık türleri, değişen metin algısı ve Türkçe eğitimi. Türklük Bilimi Araştırmaları, (28), 283-298.

 15. McLachlan, C., Fleer, M., & Edwards, S. (2010). Early childhood curriculum: Planning, assessment and implementation. England: Cambridge University Press

 16. MEB (2013). Okul öncesi eğitimi programı.https://tegm.meb.gov.tr/dosya/okuloncesi/ooproram.pdf

 17. Süral, S. ve Dedebali, N. C. (2018). Study of curriculum literacy and information literacy levels of teacher candidates in department of social sciences education, European Journal of Educational Research, 7(2): 303-317.

 18. YÖK (2018). Öğretmen yetiştirme lisans programları. https://www.yok.gov.tr/Documents/Kurumsal/egitim_ogretim_dairesi/Yeni-Ogretmen-Yetistirme-Lisans-Programlari/AA_Sunus_%20Onsoz_Uygulama_Yonergesi.pdf

bottom of page