top of page
Asian Institute of Research, Journal Publication, Journal Academics, Education Journal, Asian Institute
Asian Institute of Research, Journal Publication, Journal Academics, Education Journal, Asian Institute

Journal of Social and Political

Sciences

ISSN 2615-3718 (Online)

ISSN 2621-5675 (Print)

asia insitute of research, journal of social and political sciences, jsp, aior, journal publication, humanities journal, social journa
asia insitute of research, journal of social and political sciences, jsp, aior, journal publication, humanities journal, social journa
asia insitute of research, journal of social and political sciences, jsp, aior, journal publication, humanities journal, social journa
asia insitute of research, journal of social and political sciences, jsp, aior, journal publication, humanities journal, social journa
crossref
doi
open access

Published: 08 April 2019

Role of Management in The Effect on Employee Motivation of Organizational Performance – Hungarian Case Study

Barbara Pirohov-Tóth

University in Debrecen, Hungary

journal of social and political sciences
pdf download

Download Full-Text Pdf

doi

10.31014/aior.1991.02.02.65

Pages: 246-252

Keywords: Management, Organizational Performances, Employee Motivation

Abstract

Nowadays it is noticeable about home corporations that ensuring the contentment of employees is a real challenge for the managers, or better said, the sustenance of their motivations. The significance of this subject pertains to that theory, which expresses that performance is the multiplicational product of both motivation and capabilities (read more on this theory in for example Vroom 1968, Klein B. – Klein S. 2008). Namely, achieving outstanding organizational performance becomes possible only in those cases, when employees have a sufficient amount of motivation. Shaping up said motivation is greatly on the shoulders of the management, since if they can manage their underlings effectively, the organization may earn great success. The study presents the results of fresh research. I have conducted a survey about leaders of homeland financial institutions in order to obtain research information about the role of management in creating and maintaining motivation within the employees, and what is its coherence with the organizational performance. My subsequent examination consists of what factors induce contentment, and what causes discontent amongst the employees. I am searching for answers for these considerably complex questions. Based on theories of motivation and attitude, I conducted interviews, the results of which I attempt to summarize in this very study and collate it with the results of similar empirical researches.

References

 1. Allred, B. B. – Snow, C. C. – Miles, R. E., (1996): Characteristics of managerial education. Academy of Management Executive, 10 (4), pp. 17-27.

 2. Bakacsi Gy. (2004): Szervezeti magatartás és vezetés, Aula Kiadó, Budapest

 3. Berde Cs. (2003): Menedzsment a mezőgazdaságban. Szaktudás Kiadó. Budapest. 351. p.

 4. Curtis, D. B. – Winsor, J. L. – Stephens, R. D., (1989): National Preferences in Business and Communication Education. Communication Education, 38 (1), pp. 6-14.

 5. Deci, E. L.(1975): A kognitív értékelés elmélete. Az extrinzik jutalmak hatása az intrinzik motivációra. In: Barkóczi I.-Séra L.(1993): Az emberi motiváció II. Szöveggyűjtemény. ELTE BTK. Nemzeti Tankönyvkiadó. pp. 333-360

 6. Fayol, H. (1984): Ipari és általános vezetés. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. Budapest

 7. Fiedler, F. E. (1967) : A vezetéshatékonyság egy elmélete. McGraw-Hill. New York

 8. Gallie D. (2007): Production Regimes, Employment Regimes, and Quality of Work. pp. 1-33.

 9. Gazdag M. (1989): A személyzeti munka rendszerének reformja az emberi erőforrások hatékonyabb felhasználása érdekében. Ergonómia. 22. évf. 2. sz. 41-52 o.

 10. Gazioglu, S., Tansel, A. (2006): Job Satisfaction, Work Environment, and Relations with Managers in Britain. Applied Economics, Vol. 38., No. 10., pp. 1163-1171.

 11. Gulyás L., Szende L. (1984): A vezetésfejlesztés komplex vizsgálata. MéM Mérnök- és vezető továbbképző Intézet. Budapest

 12. Hajdu G., Hajdu T. (2014): Szubjektív munkajellemzők és munkával való elégedettség Európában. Társadalomtudományi Szemle 4. szám pp. 87-119

 13. Hámori A., Őri J., Pongrácz L., Takács Gy. (1998): Bérezés Ösztönzés. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. Budapest

 14. Klein B., Klein S. (2008): A motiváció. Humánpolitikai szemle. 19. évf. 7-8. sz. 31-57 o.

 15. Kovács Z. (1996): A munka, mint motiváció, In.: Balogh, Bugán, Kovács és Tóth (szerk.) (1996) Fejezetek az alkalmazott lélektan köréből. KLTE. Debrecen. pp. 95-111.

 16. Locke, E.A. (1976): The Nature and Causes of Job Satisfaction. pp. 1297-1349. In: Dunette, M.D. (1976): Handbook of Industrial and Organizational Psychology. Chicago. 1740. p.

 17. Madlock, P.E. (2008): The link between leadership style, communicator competence, and employee satisfaction. Journal of Business Communication. No. 45. (1) pp. 61–78.

 18. Mathur G., Jugdev K., T. S. Fung (2007): Intangible project management assets as determinants of competitive advantage. Management Research News. Esmerald Group. Bingley. No. 7. (30) pp. 460-475.

 19. Nemes F. (1998): Vezetési ismeretek és módszerek. Közigazgatási és Jogi Kiadó. Budapest. pp. 7-11.

 20. Papp Á., Perczel T. (1976): Munkapszichológia. Tankönyvkiadó. Budapest

 21. Prentice, M. G. (1984): An empirical search for a relevant management curriculum. Collegiate News and Views, Winter, pp. 25-29.

 22. Roóz J. (2006): Az Emberi Erőforrás Menedzsment Alapjai. Perfekt Gazdasági Tanácsadó. Budapest

 23. Székely V. (2003): A munkanélküliség lélektana. In: Hunyady Gy., Székely M. (szerk.) (2003): Gazdaságpszichológia. Osiris Kiadó. Budapest. pp. 643-668.

 24. Ulrich, D. (1998): Human Resource Champions. Harvard Business School Press. Boston

 25. Vroom, V. H. (1964): Work and Motivation. Wiley, New York.

bottom of page